Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Postępowania prowadzone przez: POWIAT RACIBORSKI
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Roboty budowlane na zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczeń na punkt paszportowy przy ulicy Stefana Batorego 8/2 w Raciborzu”
2017-05-19 2017-05-29
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na zadaniu pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – zadanie nr 2 - roboty budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
2017-05-16 2017-05-24
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej na zadaniu pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – zadanie nr 2 - roboty budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
2017-05-16 2017-05-24
Malowanie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu
2017-05-15 2017-05-31
Przebudowa ulicy Ocickiej w Raciborzu – etap II
2017-05-15 2017-05-31
Dostawa i montaż wyposażenia Terenowego Punktu Paszportowego w Raciborzu
2017-05-12 2017-05-26
Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień
2017-04-28 2017-05-15

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 100328