Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kontakt

BUDYNEK A

SEKRETARIAT STAROSTY, WICESTAROSTY I CZŁONKA ZARZĄDU

tel. 32 45 97 304
fax 32 415 87 36
e-mail:
e-mail:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Sekretarz
tel. 32 45 97 371
fax 32 415 87 36
e-mail:

tel. 32 45 97 380 (zarząd i rada powiatu)
tel. 32 45 97 374 (kadry)
fax 32 415 87 36
e-mail:
e-mail:
e-mail:

REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU POWIATU

tel. 32 45 97 366 (fundusze zewnętrzne, strategia rozwoju)
tel. 32 45 97 308 (kultura, promocja)
tel. 32 45 97 309 (sport, promocja)
tel. 32 45 97 367 (współpraca krajowa i zagraniczna, współpraca z mediami)
fax 32 415 87 36
e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:

REFERAT AUDYTU I KONTROLI

Audytor wewnętrzny
Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej
Pełnomocnik ds. zarządzania jakością
Pl. Okrzei 4a, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 384
fax 32 415 87 36
e-mail:
e-mail:
e-mail:

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW:

tel. 32 45 97 322
fax 32 415 87 36
e-mail:

Budynek B

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel. 32 45 97 300
fax 32 415 87 36
e-mail:

OŚRODEK INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

tel. 32 45 97 349
fax 32 415 12 12
e-mail:
www.oidon-raciborz.pl

REFERAT ADMINISTRACYJNY

tel. 32 45 97 376
fax 32 415 87 36
e-mail:

REFERAT ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

tel. 32 45 97 353
fax 32 45 97 361
e-mail:

REFERAT EDUKACJI

tel. 32 45 97 306
fax 32 45 97 379
e-mail:

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

tel./fax 32 45 97 330
e-mail:

REFERAT INWESTYCJI I REMONTÓW

tel. 32 45 97 364
fax 32 415 87 36
e-mail:

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ I ROLNICTWA

tel. 32 45 97 334 (gospodarka odpadami, rejestracja zwierząt)
tel. 32 45 97 335 (ochrona środowiska i geologia)
tel. 32 45 97 337 (dotacje)
tel. 32 45 97 338 (ochrona przyrody)
tel. 32 45 97 339 (gospodarka wodno - ściekowa, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo)
fax 32 45 97 361
e-mail:

REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH

tel. 32 45 97 348
fax 32 415 12 12
e-mail:

WYDZIAŁ FINANSOWY

Skarbnik
tel. 32 45 97 341
fax 32 415 87 36
e-mail:

Referat Księgowości i Płac
tel. 32 45 97 392 (opłata za wieczyste użytkowanie)
fax 32 415 87 36
e-mail:

WYDZIAŁ GEODEZJI

tel. 32 45 97 356 (sekretariat)
fax 32 45 97 360
e-mail:

REFERAT KATASTRU NIERUCHOMOŚCI i MAPY NUMERYCZNEJ

tel. 32 45 97 352 (mapa numeryczna, zespół uzgodnień dokumentacji projektowych)
tel. 32 45 97 354 (ewidencja gruntów i budynków)
tel. 32 45 97 369 (wyłączenie gruntów z produkcji rolnej)
fax 32 45 97 360
e-mail:

REFERAT ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

tel. 32 45 97 350 (wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków)
tel.  32 45 97 351 (zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych)
tel. 32 45 97 359 (kontrola operatów)
e-mail:
tel. 32 45 97 369 (scalanie gruntów)

e-mail:

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

tel. 32 45 97 311 (sekretariat wydziału)
tel. 32 45 97 398 (Biuro Informacji dla Klientów)
tel. 32 45 97 314 (rejestracja pojazdów – zwrot zatrzymanych dowodów, wyrejestrowanie)
tel. 32 45 97 315 i 395 (transport drogowy)
tel. 32 45 97 316 i 317 (prawa jazdy)
fax 32 45 97 310
e-mail:

REFERAT REJSTRACJI POJAZDÓW

tel. 32 45 97 398 (Biuro Informacji dla Klientów)
tel. 32 45 97 320 (rejestracja pojazdów)
tel. 32 45 97 318 (zgłoszenie zmian, wymiana dowodu rejestracyjnego)
tel. 32 45 97 313 (odbiór stałego dowodu rejestracyjnego)
tel. 32 45 97 314 (zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych)
fax 32 45 97 310
fax 32 45 97 326
e-mail:

REFERAT TRANSPORTU DROGOWEGO

tel. 32 45 97 315  (transport drogowy)
tel. 32 45 97 395
fax 32 45 97 326
e-mail:

REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. 32 412 06 02-03
fax 32 45 97 323
fax 32 415 36 37
e-mail:

Redakcja strony: KontaktRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 18396