Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Biuro rzeczy znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Biuro Rzeczy Znalezionych prowadzi Wydział Organizacyjny
Referat Administracyjny
pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz,
Tel. 32 45 97 391
e-mail:

Godziny otwarcia:

 • w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30;
 • we wtorki od 7:30 do 17:00;
 • w piątki od 7:30 do 14:00.

Wykaz rzeczy znalezionych:

- motorower,
- rowery,
- telefony komórkowe,
- biżuteria,
- portfele,
- pieniądze (PLN, EURO, Kć),
- kluczyki do samochodu,
- klucze.

Zasady funkcjonowania Biura Rzeczy Znalezionych:

 • Biuro Rzeczy Znalezionych nie przyjmuje dowodów osobistych, paszportów oraz innych dokumentów tożsamości a także dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych – takie dokumenty i przedmioty należy przekazać najbliższej Komendzie Policji.
 • Rzeczy znalezione w budynkach publicznych lub w środkach transportu publicznego należy przekazać zarządcy budynku / właścicielowi środka transportu (pociągu, autobusu).
 • Znalazca ma prawo do znaleźnego od osoby uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej (właściciela) w wysokości do 1/10 jej wartości (Biuro Rzeczy Znalezionych nie pośredniczy przy ewentualnym dochodzeniu praw z tytułu znaleźnego).
 • W celu potwierdzenia prawa własności, odbiorca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego własność zgubionej rzeczy (np. dowód zakupu) a jeśli to niemożliwe, do szczegółowego opisania tej rzeczy oraz okoliczności jej utracenia.

Wymagane dokumenty:

 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)
 • W przypadku odbioru rzeczy zgubionej wskazane jest (o ile to możliwe) przedstawienie dokumentu potwierdzającego własność odbieranej rzeczy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( tekst jednolity ustawy Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.)

Redakcja strony: Biuro rzeczy znalezionychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5195