Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

Podstawy prawne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.);
2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.);
3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.);
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.);
6) ustawa z dnia 29 kwietnia 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 330 ze zm.);
7) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 53, poz. 532, ze zm.);
8) uchwały Nr IV/24/99 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu;
9) uchwały nr XLVII/448/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r.w sprawie zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu;
10) uchwały nr 155/789/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2014 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego.

Redakcja strony: Podstawy prawneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1571