Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu jest

Starosta Raciborski, mający siedzibę w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4.

Celem zbierania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu jest

realizacja obowiązków określonych w przepisach prawa i wynikających z postanowień ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późń. zm.), oraz niezbędnych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych. W przypadku realizacji zadań ustawowych obowiązek podania danych osobowych wynika z określonych przepisów prawa, w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Każdy ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych.

Dane przetwarzane są w zbiorach danych, których jawny rejestr prowadzi Administrator Bezpieczeństwa Informacji, na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 719), w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej, a udostępniany przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Raciborskiego (www.bip.powiatraciborski.pl)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PROWADZONY PRZEZ ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W RACIBORZU [ 24 ]
EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
17-02-23 11:31
Gralak Włodzimierz
153.34KB
OSOBY WNOSZĄCE SKARGI KONSUMENCKIE OSOBY WNOSZĄCE SKARGI KONSUMENCKIE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
17-02-23 11:31
Gralak Włodzimierz
111.75KB
SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ SIO SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ SIO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
17-02-23 11:32
Gralak Włodzimierz
112.03KB
ARKUSZE OGRANIZACYJNE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PODLEGŁYCH POWIATOWI RACIBORSKIEMU ARKUSZE OGRANIZACYJNE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PODLEGŁYCH POWIATOWI RACIBORSKIEMU
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
17-02-23 11:32
Gralak Włodzimierz
112.01KB
REJESTR STOWARZYSZEŃ REJESTR STOWARZYSZEŃ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
18-03-12 12:26
Gralak Włodzimierz
29.67KB
KONTRAHENCI POWIATU RACIBORSKIEGO - DANE KSIĘGOWE KONTRAHENCI POWIATU RACIBORSKIEGO - DANE KSIĘGOWE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
17-02-23 11:34
Gralak Włodzimierz
111.82KB
PEFS - AS-SZKOLNA AKADEMIA SUKCESU.pdf PEFS - AS-SZKOLNA AKADEMIA SUKCESU.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-03-12 12:28
Gralak Włodzimierz
20.28KB
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
17-02-23 11:34
Gralak Włodzimierz
111.59KB
PEFS - PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI SZKOLENIA W POWIECIE RACIBORSKIM.pdf PEFS - PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI SZKOLENIA W POWIECIE RACIBORSKIM.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
18-03-12 12:29
Gralak Włodzimierz
29.46KB
UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA ORAZ POWIATU UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA ORAZ POWIATU
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
17-02-23 11:34
Gralak Włodzimierz
111.96KB
PEFS - PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI SZKOLENIA W POWIECIE RACIBORSKIM.pdf PEFS - PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI SZKOLENIA W POWIECIE RACIBORSKIM.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-03-12 12:36
Gralak Włodzimierz
29.46KB
NAGRODY STAROSTY RACIBORSKIEGO MIESZKO AD... ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI KULTURALNEJ NAGRODY STAROSTY RACIBORSKIEGO MIESZKO AD... ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI KULTURALNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
17-02-23 11:36
Gralak Włodzimierz
112.17KB
WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY.pdf WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-03-12 12:36
Gralak Włodzimierz
29.92KB
KLIENCI POWIATU RACIBORSKIEGO - Mdok KLIENCI POWIATU RACIBORSKIEGO - Mdok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
17-02-23 11:40
Gralak Włodzimierz
97.04KB
REJESTR SKARG I WNIOSKÓW REJESTR SKARG I WNIOSKÓW
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
17-02-23 11:42
Gralak Włodzimierz
96.27KB
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH LICENCJE I ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH LICENCJE I ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
17-02-23 11:42
Gralak Włodzimierz
112.22KB
PEFS - MAM ZAWÓD MAM PRACĘ W REGIONIE PEFS - MAM ZAWÓD MAM PRACĘ W REGIONIE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
17-02-23 11:42
Gralak Włodzimierz
111.5KB
REJESTR WYDANYCH DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ REJESTR WYDANYCH DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
17-02-09 15:12
Gralak Włodzimierz
111.68KB
REJESTR POSIADACZY ZWIERZĄT GATUNKÓW CHRONIONYCH REJESTR POSIADACZY ZWIERZĄT GATUNKÓW CHRONIONYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-02-09 15:17
Gralak Włodzimierz
111.46KB
REJESTR RADNYCH POWIATU RACIBORSKIEGO REJESTR RADNYCH POWIATU RACIBORSKIEGO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
17-02-09 15:19
Gralak Włodzimierz
96.62KB
REJESTR WNIOSKÓW O POZWOLENIE NA BUDOWĘ REJESTR WNIOSKÓW O POZWOLENIE NA BUDOWĘ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
17-02-09 15:20
Gralak Włodzimierz
111.69KB
OSOBY I JEDNOSTKI POSIADAJĄCE KARTY PARKINGOWE OSOBY I JEDNOSTKI POSIADAJĄCE KARTY PARKINGOWE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
17-02-10 08:03
Gralak Włodzimierz
111.48KB
EWIDENCJA INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY I DIAGNOSTÓW (PRACOWNIKÓW STACJI DIAGNOSTYCZNYCH) EWIDENCJA INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY I DIAGNOSTÓW (PRACOWNIKÓW STACJI DIAGNOSTYCZNYCH)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
17-02-10 08:03
Gralak Włodzimierz
96.79KB
EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
17-02-10 08:04
Gralak Włodzimierz
96.95KB

Redakcja strony: Ochrona danych osobowychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1182