Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Nieodpłatna pomoc prawna

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1) Racibórz - Starostwo Powiatowe  w Raciborzu, Plac Okrzei 4,
2) Pietrowice Wielkie - Centrum Społeczno – Kulturalne, ul. 1 Maja 8B,  
3) Krzyżanowice - Urząd Gminy, ul. Główna 5,
4) Kuźnia Raciborska - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Klasztorna 9.

Harmonogram – dni / godziny

1) Starostwo Powiatowe w Raciborzu:

- poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 08.00-12.00
- wtorek: 12.00 – 16.00.
W punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów.

ODPRACOWANIE dnia wolnego:
12 grudnia (wtorek):    16.00-17.00
19 grudnia (wtorek):    16.00-17.00
27 grudnia (środa):      12.00-14.00

2) Centrum Społeczno – Kulturalne w Pietrowicach Wielkich:

- poniedziałek, wtorek, środa: 14.00 -18.00,
- czwartek, piątek: 10.00 - 14.00.
W punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez radców prawnych.

ODPRACOWANIE dnia wolnego:
27 grudnia (środa)                    10.00-14.00

3) Urząd Gminy w Krzyżanowicach:

- poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 14.00 - 18.00
- czwartek: 08.00 – 12.00.
Punkt jest prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "TĘCZA" z siedzibą w Raciborzu. Pomoc prawną świadczy radca prawny lub adwokat.

4) Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej  

- od poniedziałku do piątku: 14.00 -18.00.
Punkt jest prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA" z siedzibą w Mikołowie. Pomoc prawną świadczy radca prawny, adwokat lub osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

ODPRACOWANIE dnia wolnego:
27.12.2017 r. środa                       08.00 - 12.00
28.12.2017 r. czwartek                  08.00 - 12.00


Uprawnieni:

- młodzież do 26. roku życia,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- seniorzy po ukończeniu 65 lat,
- osoby fizyczne, którym w okresie poprzedzającym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
- kobiety w ciąży.

Kobiecie, która jest w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością.

Pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Pomoc  prawna nie obejmuje spraw:
 
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Redakcja strony: Nieodpłatna pomoc prawnaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3496